EPIC4 Manual


Zmienne Specjalne

Jak w każdym IRC cliencie, istnieją zmienne specjalne które są dynamicznie zmieniane przez clienta, dające wiele przydatnych informacji. Należy uważać, aby ich nie wykasować, dlatego zaleca się tworzenie zmiennych składających sie więcej niż jednej litery. Zmienne specjalne są zapisywane zawsze DUZĄ litera.

nazwawartość
$,nick ostatniej osoby, która przysłala Ci MSG
$.nick ostatniej osoby, do której wysłałeś MSG
$:nick ostatniej osoby, która weszła na jeden z Twoich kanałow
$;nick ostatniej osoby, która powiedziała cos na PUBLIC na jednym z Twoich kanałów
$Atext Twojego awaya, o ile taki jest
$Btext ostatniego MSG, który wysłałeś
$Cnazwa aktualnego kanału, lub '0'
$Dnick ostatniej osoby, którą wykrył Twoj NOTIFY
$Esekundy IDLE`a (ile sek ostatnio dotknąłeś klawiatury)
$Fkiedy odpaliłeś clienta w formacie $time()
$Hostatni 'numeric' od servera
$Ikanal, na który ostatnio ktoś Cie zaprosil (INVITE)
$Jnazwa i wersja clienta
$Kznak poleceń $CMDCHARS
$Lto, co jest wpisane w input_line
$Mchannel mode aktualnego kanalu, o ile są
$NTwoj nick
$Owartość $STATUS_OPER, o ile jesteś iRC Opem
$Pjeżeli jestes @ na aktualnym kanale, to '@'
$Qnick, z którym masz QUERY
$Rwersja aktualnego IRC servera
$Saktualny IRC server
$Tgdzie wysylasz text: kanał lub nick na query
$Uwartość CUTBUFFERa -- to, co skasowaleś z input_prompta
$Waktualny katalog
$XTwoj user@host
$Ywartość REALNAME
$Zczas HH:MM
$$znak dolara '$'


/eval echo *** Jestem $N!$X na $S o godz. $Z

*** Jestem Pikachu!pika@pokemon.com na lublin.irc.pl o godz. 16:38

Wstęp Home Następny Paragraf