EPIC4 Manual


Arrays

Arraye służą w zasadzie do przechowywania dużej ilości danych. Od zmiennych różnią się tym, że ich zastosowania wymaga pewnej struktury i ogólnego konceptu. Są w zasadzie łatwe w obsłudze (i szybsze przy dużej ilości danych), trzeba się tylko do nich przyzwyczaić.
Każdy array musi mieć jakąś nazwę (rozróżnia DUŻE i małe litery), a tworzy się je wpisując od razu dane -- nie może być pustych arrayów. Każdy wpis ma swój numer, zaczynając od '0' (zera). Służy do tego $setitem():


@ setitem(blah 0 Pika Pika Pikachu)

Powstał array o nazwie 'blah' z jednym elementem numer '0' o wartości 'Pika Pika Pikachu'Jak dokładnie zamieniać, dodawać itd. prosze poczytać przy opisie funkcji $setitem(), tutaj spróbuje to jakos przedstawic graficznie, zamiast bazgrolić przydługie i zapewne mało zrozumiałe wywody.


Załóżmy array o nazwie 'PiKa' z Pokemonami

@ setitem(PiKa 0 Sandhrew)
@ setitem(PiKa 1 Rapidash)
@ setitem(PiKa 2 Master Tazo Jenny)
@ setitem(PiKa 3 Dragonair)
@ setitem(PiKa 4 Master Tazo Ash)

Tak więc mamy naszego arraya z pięcioma elementami o różnych wartościachBudowa arraya

Należy pamiętać, że nie może być przerw między poszczególnymi elementami: gdy skasujemy ($delitem()) np. drugi element, wszystkie następne przesuną się o jeden do przodu (trzeci będzie drugi, itd..)


@ delitem(PiKa 1)


Jak się teraz dobrać do tego, co w środku siedzi? Można użyć funkcji szukających np $finditem(), $matchitem(), $rmatchitem() albo przelecieć się po całości używając $getitem() z $numitems() i for


for i fom 0 to ${numitems(PiKa) - 1} {
   echo *** Wpis numer $i to: $getitem(PiKa $i)
}


Całego arraya kasuje się używając $delarray()


@ deliarray(PiKa)


Reszta potrzebnych informacji jest w dokumentach cytowanych funkcji. Mam nadzieje, ze po tym krótkim wstępie ju zkażdy będzie wiedział co to sa te Arraye :-)
Wstęp Home Następny Paragraf