EPIC4 Manual


Windows

Bardzo ważną właściwością clientów do iRCa jest możliwość tworzenia okien. Do tych okienek można przypisać poszczególne kanały, nicki, otwierać oddzielne połączenia z iRC serverami lub też używać do czegokolwiek innego.
Istnieją dwa rodzaje okien. Pierwsze, powszechnie używane, tworzone na bazie clienta. Drugi rodzaj, w zasadzie nieudany, zabugowany i już nieużywany, współpracuje z X-terminalem, o ile takowy posiadamy. Generalnie, drugim rodzajem okien nie będziemy się zajmować.

Składnia:

window [refnum num] [cmd] [args]

refnum - oznacza numer okna. Musi to być jego numer, a nie nazwa.
cmd - jest to polecenie (oraz jego argumenty args), które chcemy zastosować do jakiegoś okna. Jeżeli podamy wcześniej refnum, wszystkie polecenia cmd będą odnosić się do tego właśnie okna.
Oczywiście można podawać wiele poleceń cmd naraz dotyczących tego samego okna.


/window grow 3

Aktualne okno powiększy się o 3 linijki (o ile ma taką możliwość)


/window refnum 4 name Pokemons hide

Okno numer '4' (o ile takie jest) będzie się nazywać 'Pokemons' i zostanie ukryte (o ile było widoczne)


/window new name BlaH number 300 bind #blah hide

Utworzymy nowe okno nazwane 'Blah', przypiszemu mu refnum '300', przypiszemy do niego kanal '#blah' i ukryjemy.


Okienka niestety są chyba najgorzej dopracowanym elementem EpiCa. Często powodują wywalanie się clienta, albo sprawiają, że nie dziala on poprawnie. Czasem denerwujące jest to, iż EpiC koniecznie musi (z wyjątkami) przypisać okno do jakiegoś iRC servera. Kolejną niedogodnością jest fakt, że client zachowuje się mocno dziwnie, gdy przypiszemy np. kilka kanałów do jednego okna. Dlatego, choć czasem jest to niezbyt wygodne, dobrze jest przypisywać do jednego okna tylko jeden kanał.


Samo polecenie /window, bez żadych argumentów podaje jakiś output z różnymi informacjami. W ponższym przykładzie większość z tych textów będzie posiadać odnośniki do poszczególnych poleceń regulujących te zmienne. Może to coś pomoże :-)


*** Window Pikachu (5)
***     Server: 0 - lublin.irc.pl   /* numer servera i jego nazwa */
***     Screen: 0x80c7d40
***     Geometry Info: [0 23 0 23 23 23]
***     CO, LI are [79 25]    /* ile znaków w linii i ile wszystkich linii == $geom() */
***     Current channel: <None>
***     Query User: <None>
***     Prompt: <NONE>
***     Second status line is OFF
***     Logging is OFF
***     No logfile given
***     Notification is OFF
***     Hold mode is OFF
***     Window level is ALL
***     Lastlog level is ALL
***     Notify level is ALL
***     Name list:
***       #pokemonsSpis poleceń WINDOW
Poprzedni Paragraf Home www.pokemon.com