EPIC4 Manual


unbind

window unbind [kanal]

Wypisuje kanał z tego okna (o ile wcześniej zostało doń zapisane za pomocą window bind), tj wszystko co się pojawia na danym kanale już niekoniecznie musi pokazywać się w tym oknie. Jeżeli nie podamy żadnego kanału, obdindowany zostanie kanał aktualnie przypisany (o ile taki jest).


/window unbind #pikachu

Zobacz także: window add, window bind, window channel, window removeLista Poleceń Windows Home