EPIC4 Manual


swap

window swap refnum

Zamienia aktualne okno na ukryte okno numer refnum, zachowując przy okazji rozmiary pozostałych na ekranie innych okien. Działa tylko na ukrytych oknach.


Załóżmy, że mamy ukryte okna '1', '3' i '4' oraz widoczne okno '2'.

/window swap 3

Okno numer '2' sięukryje, a pojawi się okno '3'.


Zobacz także: BIND swap_last_window, BIND swap_next_window, BIND swap_previous_window, window back, window goto, window last, window next, window previous, window refnum



Lista Poleceń Windows Home