EPIC4 Manual


status_special

window status_special text

Ustala text (ale tylko jedno słowo) jako zmienną '%.' w $STATUS_FORMAT. Można tam coś wpisać, ale nie trzeba ;-)


/window status_special PiKaChU

W 'status_bar' o ile jest gdzieś zdefiniowana zmienna '%.' pojawi się ten text.


Zobacz także: window status_formatLista Poleceń Windows Home