EPIC4 Manual


status_format

window status_format "text"

Zamienia status_bar w danym oknie na text wpisany pomiędzy '" "' (cudzysłów).


/window status_format "To jest jaki¶ text"

Ten text pojawi się w 'status_bar' zamiast standardowych ustawień.


Zobacz także: window status_specjal, $STATUS_NO_REPEATLista Poleceń Windows Home