EPIC4 Manual


skip

window skip on|off

Jeżeli jest ON, to okno będzie pomijane przy przełączaniu okien za pomocą BIND window_next czy BIND window_previous. Jedynymi sposobami, aby przełączyć na to okno są window goto, window refnum lub window swap.


Załóżmy, że mamy okna numer '1', '2' i '3'. Zablokujmy okno numer '2'.

/window refnum 2 skip on

/window next
/window next
...
/window next

Ciągle będziemy przełączać pomiędzy oknami '1' i '3', pomijając zablokowane okno '2'.


Zobacz także: window back, window goto, window last, window next, window previous, window refnum, window swapLista Poleceń Windows Home