EPIC4 Manual


size

window size linie

Ustala rozmiar okna na ileś linii. Wszystkie inne widoczne okna na erkanie zmienią swój rozmiar także, aby zapełnić (lub zwolnić) całą nową przestrzeń. Aby całkowicie zlikwidować okno, pozostawiając tylko status bar, rozmiar okna należy ustawić na '0' (zero).


/window size 4

To okno będzie miało szerokość 4 linii + 1 linia dla status_bar.


Zobacz także: window balance, window grow, window shrinkLista Poleceń Windows Home