EPIC4 Manual


shrink

window shrink linie

Zmniejsza dane okno o ileś linii. Wszystkie inne widoczne okna zwiększą odpowiednio swoje rozmiary, aby zapełnić całą wolną przestrzeń.


/window shrink 3

To okno zmniejszy się o '3' linie


Zobacz także: window balance, window grow, window sizeLista Poleceń Windows Home