EPIC4 Manual


show

window show num

Przełącza na ukryte okno numer (refnum) num. Jeżeli okno było jednak już widoczne, nic się nie dzieje.


Załóżmy, że okno numer '2' jest ukryte.

/window show 2

Okno numer '2' jest już widoczne, a tamto okno się chowa.


Zobacz także: window hide, window hide_others, window swapLista Poleceń Windows Home