EPIC4 Manual


server

window server serv[:port:pass:nick]

Otwiera nowe okno z połączeniem do servera serv z portem port na haslo pass i z nickiem nick. Jedynym niezbędbym argumentem jest nazwa servera serv, pozostałych, oddzielonych od siebie ':' (dwukropkami), nie trzeba podawać, aczkolwiek podając np. tylko nick, poprzednie argumenty musimy jakoś zasygnalizować (samymi ':').


Aby połączyć się z 'irc.pokemon.com' na port '6667', używając aktualnego nicka

/window server irc.pokemon.com:6667


Aby połączyć się z tym serverem, używając defaultowego portu, ale pod innym nickiem, np. 'Pikachu'

/window server irc.pokemon.com:::Pikachu

Omijamy argument port i pass wstawiając tam puste miejsce pomiędzy 'dwukropkami'


Zobacz także: server, window noservLista Poleceń Windows Home