EPIC4 Manual


scratch

window scratch on|off

Okna z włączoną opcją scratch nie przewijają się, pozwalają natomiast wyświetlać texty w dowolnej linii (a nie w pierwszej wolnej) za pomocą xecho -line. Okna scratch niezbyt dobrze zachowują się przy zmianie ich rozmiaru, dlatego dobrze jest tworzyć je z opcją window fixed on oraz bez serverów window discon.


/window new name Pika scratch on fixed on discon

Tworzy nowe okno typu 'scratch' z własciwymi opcjami dodatkowymi


/xecho -window pika -line 3 Hey you, Pikachu!

Ten text pojawi się w naszym oknie w linii numer '3'.


Zobacz także: xecho, window discon, window fixed, window nameLista Poleceń Windows Home