EPIC4 Manual


remove

window remove nick|kanal

Usuwa nicki i kanały dodane do tego okna za pomocą window add. Można usuwać naraz wiele nicków/kanałow oddzielonych od siebie ',' (przecinakami).


/window add #pokemons

Wszystko z kanału '#pokemons' powinno się pokazywać w tym oknie


/windoe remove #pokemons

Ale juz nie będzie. :-)


Zobacz także: window add, window bind, window unbindLista Poleceń Windows Home