EPIC4 Manual


refnum

window refnum num

Działa na dwa sposoby:
- przełącza na okno numer (refnum) num -- musi być jednak ono widoczne
- zaznacza, że operacje wykonywane za pomocą /window tyczą się właśnie tego okna. I to jest główny typ stosowania window refnum, na przykładzie:


/window name Pokemon number 123

Polecenia name i number będą wykonane na aktualnym oknie


/window refnum 3 name Pikachu number 321

Te polecenia już będą wykonane na oknie number '3' -- i nie ważne jest czy to okno jest obecnie oknem aktualnym.


/window refnum 3 kill

Bez konieczności przełączania na okno numer '3' możemy je wykillować.


Zobacz także: window back, window last, window next, window previous, window swapLista Poleceń Windows Home