EPIC4 Manual


prompt

window prompt text

Ustala prompt okna na text zamiast standardowego $INPUT_PROMPT (czyli np. $T), przy czym prompt okna będzie uwaktywniony tylko w przypadku, gdy jaki¶ proces exec będzie wymagał jakiego¶ inputu.


/window prompt Podaj argumenty>

Prompt zmieni się na 'Podaj argumenty' gdy jaki¶ proces exec będzie tego wymagał.


Zobacz także: Zmienne specjalne, $INPUT_PROMPTLista Poleceń Windows Home