EPIC4 Manual


prevoius

window previous

Przełącza na poprzednie okno (tj z mniejszym numerem refnum niż akutalne). Jeżeli aktualne okno posiada najmniejszy numer refnum ze wszystkich okien, przełączy na okno z największym numerem.


Załóżmy, że mamy okna z numerami '1', '2', '3' i '4', a aktualnym oknem jest '3'

/window previous

Przełączy na okno numer '2'


Zobacz także: BIND previous_window, BIND swap_previous_window, window back, window goto, window last, window next, window refnum, window swapLista Poleceń Windows Home