EPIC4 Manual


number

window number num

Przypisujemy danemu oknu numer num (czyli refnum). Każde okno posiada jakiś swój numer -- zaczynając od '1' nowe okna mają kolejno '2', '3', itd, dlatego ustalanie każdorazowo numerów nie jest konieczna (ale czasem przydatna dla specyficznych okien). Jeżeli jakieś okno posiada już numer, który chcemy przypisać innemu oknu -- zemienią się one numerami.


/window new number 123 name CRAP

Utworzy nowe okno, przypisze mu numer '300' i nazwie 'CRAP'


Zobacz także: window nameLista Poleceń Windows Home