EPIC4 Manual


notify

window notify

Uaktywnia powiadamianie o jakiejkolwiek aktywności w tym oknie -- tzn, że coś się tu pojawiło. Moża dowolnie określać typ komunikatów o których chcemy być powiadamiani za pomocą window notify_level. Oczywiście window notify nie ma nic wspólnego z działaniem polecenia clienta notify.


/window notify

Zobacz także: window notify_level, $STATUS_NOTIFYLista Poleceń Windows Home