EPIC4 Manual


noserv

windoe noserv on|off

Jeżeli jest ON, dane okno nie będzie przypisane do żadnego IRC servera i nie będzie się z żadnym próbować łączyć. Dlatego też, nie będzie się tam pojawiać żadne info, z wyjątkiem przekierowanych tam za pomocą xecho.


/window new noserv on

Tworzy nowe okno i od razu zakazuje łączyć mu się z jakimkolwiek serverem.


Zobacz także: xecho, window echo, window fixedLista Poleceń Windows Home