EPIC4 Manual


next

window next

Przełącza na następne okno (tj z następnym numerem refnum). Jeżeli aktualne okno jest oknem z największym numerem, przełączy na okno z najmniejszym numerem refnum.


Załóżmy, że mamy okna z numerami '1', '2', '3' i '4', a aktualnym oknem jest '3'

/window next

Przełączy na okno numer '4'


/window next

Z ostatniego okna przeskoczy na okno pierwsze, czyli '1'


Zobacz także: BIND window_next, BIND swap_next_window, window back, window goto, window last, window previous, window refnum, window swapLista Poleceń Windows Home