EPIC4 Manual


new

window new

Tworzy nowe okno dzieląc aktualne okno lub największe na ekranie na pół (w zależności od ustawienia $ALWAYS_SPLIT_BIGGEST). Standardowe okno posiada ustawienia $NOTIFY_LEVEL i $HOLD_MODE.


/window new name blah

Tworzy nowe okno i nazywa je od razu jako 'blah'


Zobacz także: window create, window delete, window kill, window kill_othersLista Poleceń Windows Home