EPIC4 Manual


name

window name nazwa

Nadaje eknu jakąś nazwę name. Nazwą okna może być dowolny ciąg znaków alfanumerycznych, przy czym dobrze jest unikać sotsowania na początku cyfr, gdyż client często będzie interpretował tylko ta pierwszą cyfrę, uznając ją za numer jakiegoś okna. Oczywiście dwa okna nie mogą posiadać tej samej nazwy, gdyż w większości przypadków można stosować zamiennie numer refnum i nazwę okna.


/window name #pikachu

To okno nazywa się teraz '#pikachu'


/window name 4all

Źle, gdyż client może interpretować tą nazwę jako okno numer '4'.


Zobacz także: window numberLista Poleceń Windows Home