EPIC4 Manual


move

window move num

Przesuwa dane okno, wciskając je pomiędzy inne okna będące aktualnie na ekanie (jeżeli nie ma żadnych innych nic się nie dzieje). Dane okno przesuwa się o num okien niżej. Jeżeli okno miałoby zostać przesunięte za nisko (już poza ekran), pojawi się na górze.


Załóżmy, że mamy 3 okna na erkanie a aktualne okno jest na samej górze

/window move 1

Spowoduje to wciśnięcie tego okna pomiędzy dwa pozostałe.


Zobacz także: window gotoLista Poleceń Windows Home