EPIC4 Manual


logfile

window logfile plik

Określa do jakiego pliku maja być logowane texty pojawiające sie w danym oknie, gdy window log jest włączone.


/window logfile ~/logs/pokemons/#pikachu.log

Logi z tego okna to plik '~/logs/pokemons/#pikachu.log'


Zobacz także: $LOG, $LOGFILE, window logLista Poleceń Windows Home