EPIC4 Manual


log

window log on|off|toggle

Określa, czy dane okno ma być logowane do pliku. Jeżeli jest ON, wszystko, co się w tym oknie pojawi zostanie zapisane do pliku. Nazwa tego pliku składa się standadrowo z dwoch części. Pierwsza, jest określana w ustawieniach $LOGFILE (standadrowo jest to 'irc.log'). Druga część stanowi nazwę logowanego okna, lub w przypadku jej braku, jest to 'windowX', gdzie 'X' to numer okna. Oczywiście można to całkowicie zmienić za pomocą window logfile.


Załóżmy, że aktualne okno ma numer '2' i nie ma żadnej nazwy.

/window log on

Okno będzie logowane do pliku 'irc.log.window2'


Załóżmy, że aktualne okno ma nazwę 'pikachu'

/window log on

Okno będzie logowane do 'irc.log.pikachu'


Zobacz także: $LOG, $LOGFILE, window logfileLista Poleceń Windows Home