EPIC4 Manual


level

window level levels

Określa jakie rodzaje informacji mogą pojawiać się w danym oknie. Można podać kilka leveli oddzielonych od siebie ',' (przecinkami). Jeżeli jakieś typy informacji nie pasują do tego okna, zostaną one wyświetlone w oknie dla nich przeznaczonym, lub w przypadku braku takiego okna - pokażą się w aktualnym oknie. Nic w każdym razie nie powinno gdzieś wsiąkać.
Standardowo wszystkie okna posiadają level ALL (pozwalają wyświetlać każdy typ informacji). Jednakże, jeżeli client został skompilowany ze zdefiniowaną opcją PHONE, standardowe ustawienie levelu okien to NONE.


/window level msg,notice,ctcp,dcc

W tym oknie pojawiać się bedą tylko msg, notice, ctcp i dcc


Zobacz także: $LASTLOG_LEVEL, window lastlog_level



Lista Poleceń Windows Home