EPIC4 Manual


lastlog

window lastlog linie

Ustala ile linii będzie obejmować lastlog danego okna. To się tyczy tylko danego okna, podczas gdy $LASTLOG obejmuje wszystkie okna.


/window lastlog 300

W tym oknie tylko '300' linijek będzie objętych lastlogiem


Zobacz także: $LASTLOG, $LASTLOG_LEVEL, window lastlog_level, window levelLista Poleceń Windows Home