EPIC4 Manual


last

window last

Przełącza na okno, które poprzednio było aktywnym oknem, o ile takowe istnieje.


Załóżmy, że mamy przyanjmniej dwa okna: '1' i '2'. Aktualnym jest '2'.

/window last

Jesteśmy teraz w oknie numer '1'

/window last

I znów wróciliśmy do okna numer '2'.


Zobacz także: bind swap_last_window, window back, window goto, window next, window previous, window refnum, window swapLista Poleceń Windows Home