EPIC4 Manual


killswap

window killswap

Przełącza na okno, które ostatnio zostało ukryte (o ile takie jest), killując przy okazji aktualne okno. Oczywiście nie wychodzi z kanałow, które znajdowały się w tamtym oknie (o ile takie były) - będą się one teraz nieprzyjemnie 'pałętać' po innych oknach.


Załóżmy, że mamy okna '1', '2' i '3', aktualnym oknem jest '2'

/window killswap

Przełączy na okno '1' a okno '2' zostanie wkillowane.


Zobacz także: window kill, window swapLista Poleceń Windows Home