EPIC4 Manual


kill_others

Killuje wszystkie widoczne na ekranie okna z wyjątkiem aktualnego (ukryte okna nie są killowane)


/window kill_others

Wykilluje wszystkie inne widoczne okna


Zobacz także: window hide_others, window killLista Poleceń Windows Home