EPIC4 Manual


hold_mode

window hold_mode on|off

Jeżeli jest ON, wtedy okno zachowuje się jakby miało włączone cały czas $HOLD_MODE. Różnica jest taka, że ustalenie /set hold_mode on dotyczy tylko okna które jest w danym momencie aktualne i jest zmienne wraz ze zmiana okna na jakieś inne. Natomiast aby działało to także na innych oknach, niezależnie, czy jest to obecnie aktualne okno, należy własnie użyć /window hold_mode on.


/window hold_mode on

To okno będzie mieć hold_mode włączone, niezależnie czy jest oknem aktualnym, czy też nie.


/window refnum 2 hold_mode on

Okno refnum '2' będzie mieć hold_mode.


Zobacz także: $HOLD_MODELista Poleceń Windows Home