EPIC4 Manual


hide

window hide

Ukrywa okno. Innymi słowy dane okno staje się niewidoczne, aczkolwiek ciągle działa normalnie. Jeżeli okno jest już ukryte, nic się nie dzieje. Oczywiście nie moża ukryć ostatniego (jedynego) okna.


/window new hide

Tworzy jakieś nowe okno i od razu je ukrywa.


/window refnum 3 hide

Ukrywa okno numer '3' o ile jest widoczne.


Zobacz takaże: window hide_others, window show, window swapLista Poleceń Windows Home