EPIC4 Manual


grow

window grow ile

Powiększa rozmiar okna o ile linii. Tym samym, inne okna zajdujące się na ekranie automatycznie się zmniejszą, o ile nie są to okna z włączoną opcją window fixed.


/window grow 2

Okno zwiększy się o 2 linijki.


Zobacz także: window balance, window shrink, window sizeLista Poleceń Windows Home