EPIC4 Manual


fixed

window fixed on|off

Jeżeli jest ON dane okno nie może zostać ukryte lub zmniejszone/zwiększone w wyniku operacji na innycj oknach. Wszystko dot. tego okna musi być wykonywane dokładnie na tym oknie. Przydatna sprawa np. do okienek z OperView lub CRAPem.


/window new name CRAP fixed on size 5

Powstanie na górze małe okno (4 linijki), o nazwie 'CRAP', które niezależnie od tego, co się będzie działo z innymi oknami, zachowa swoje parametry i zawsze będzie widoczne


Mając takie okno można b. łatwo skontruować przy użyciu np. xecho okienko na śmietnik kanałowy.

Zobacz także: window disconLista Poleceń Windows Home