EPIC4 Manual


double

window double on|off|toggle

Jeżeli jest włączone ON, okno będzie mieć podwójny status bar (2 linijki zamiast jednej). Każde okno może mieć tą opcję ustawianą niezeleżnie od reszty. Kompozycja status bar zależy już od własnej inwencji i konceptu. A ustala się to wszystko w $STATUS_FORMAT.


/window double on

Lista Poleceń Windows Home