EPIC4 Manual


discon

window discon

Nie przypisuje tego okna do żadnego iRC servera. Aby coś wyświetlić w tym oknie, należy użyć xecho skierowanego do tego okna.


/window new discon

Tworzy nowe okno i od razu zaznacza, że nie powinno być przypisane żadnego iRC servera


Zobacz także: window serverLista Poleceń Windows Home