EPIC4 Manual


create

window create

Tworzy nowe okno typu screen lub X-terminal -- okna zamiast tworzyć się wewnątrz clienta, są uruchamiane jako zewnętrzne procesy EpiC. W zasadzie, nie jest rekomendowane używanie window create, gdyż jest mocno zabugowane i mało funkcjonalne. Zamiast tego, tworzyć nowe okna lepiej jest poleceniem window new.
window create jest standardowo zablokowane - aby w ogóle działało, client musi być skompilowany ze zdefiniowanym WINDOW_CREATE.


/window create

Zobacz także: window delete, window newLista Poleceń Windows Home