EPIC4 Manual


channel

window channel kanal

Wszystkie texty powiązane z tym kanałem zostaną przekierowane do tego okna. Jeżeli nie ma Cie tam, client wejdzie automatycznie. Jeżeli jakieś inne okno wcześniej obsługiwało ten kanał, już więcej nie będzie tego robić.


/window channel #pokemons

Zobacz także: window add, window bind, window remove, window unbindLista Poleceń Windows Home