EPIC4 Manual


bind

window bind kanal

Przypisuje kanał do danego okna, czyli wszystko, co się na danym kanale pojawi, wyląduje w tym oknie. Aby użyć bind nie musimy być na tym kanale, można to zrboić 'zaocznie' -- inaczej jest w przypadku window channel. Tym samym, aby odbindować dany kanał od tego okna, nie wystarczy wyjść z tego kanału, ale trzeba użyć window unbind


/window bind #pikachu

Zobacz także: window add, window channel, window unbindLista Poleceń Windows Home