EPIC4 Manual


beep_always

window beep_always on|off|toggle

Określa, czy w tym oknie może cokolwiek beepać (o ile $BEEP jest w ogóle włączone). Jeżeli będzie ON, beepy będą dopuszczane, niezależnie od tego, czy dane okno jest widoczne, czy też nie.


/window beep_always on

Zobacz także: beep, $BEEPLista Poleceń Windows Home