EPIC4 Manual


back

window back

Przełącza okna na poprzednie posortowanych według porządku ich wcześniejszej aktywności. Najlepiej zilustruje to przykład z uzyciem funckji $refnums():


Załóżmy, że mamy okna od '1' do '6', przy czym do jednych zaglądaliśmy więcej, a do innych mniej. Wobec tego ustalił się np. taki porządek:

/eval echo $refnums()

Np coś takiego '1 3 4 6 2 5' -- oznacza to, że okno '1' jest oknem aktualnym, a do okna numer '5' już dawno nie zaglądalismy.
/window back

Teraz aktualnym oknem będzie '5', a $winrefs() to '5 1 3 4 6 2'

/window back

Aktualnym oknem będzie '2'... itd.


Zobacz także: window goto, window last, window next, window previous, window swapLista Poleceń Windows Home