EPIC4 Manual


add

window add kto

Przypisuje do tego okna wszystkie MSG i PUBLIC od kto (może to być zarówno nick, jak i jaki¶ #kanał). Oczywi¶cie można podać wiele nicków/kanałów oddzielonych ',' (przecinkiem).


/window add #pikachu

Przypisujemy do danego okna kanal '#pikachu'


/window add Raichu,Pikachu,#pokemons

Przypisujemy tu nicki 'Raichu', 'Pikachu' i kanał '#pokemons'


Zobacz także: window bind, window removeLista Poleceń Windows Home