EPIC4 Manual


window_kill

Uaktywnia się gdy killujemy okno.

$0numer refnum wykillowanego okna


Np żeby spowodować wyjście z kanału jeżeli killujemy okno z tym kanałem:

on -window_kill * {
   if (C) {
      part $C
   }
}

Zobacz także: ON window_create, window killLista Named ONs Home Następny Paragraf