EPIC4 Manual


window_create

Uaktywnia się gdy tworzymy nowe okno (ale to nie dotczy pierwszego okna, które stworzył sam EpiC podczas uruchamiania).

$0numer refnum tworzonego nowego okna


on -window_create * window double ON

To spowoduje, że każde nowe okno będzie mieć podwójny STATUS_BAR.


Zobacz także: ON window_kill, window newLista Named ONs Home Następny Paragraf