EPIC4 Manual


who

Uaktywnia się z każdą linijką informacji otrzymywanych przez who. Każda linijka to opis jednego gościa. WHO wprawdzie teoretycznie daje możliwość uzyskanie listy osób pasujących np. do danej maski z całego IRCa, ale faktycznie daje to mizerne efekty. Dlatego głównie WHO wykorzystuje się do skanowania jakiegoś kanału, na którym Ty jestes (i zatem masz dostęp do pełnej informacji). Inaczej mija się to z celem.

$0kanał na którym jest nick, lub '*' gdy jest on zastrzeżony
$1nick
$2status nicka (opis niżej)
$3user, czyli login
$4jego host
$5IRC server z którego siedzi nick
$6hopcount (opis niżej)
$7-IRCName nicka

UWAGA:: ON who działa tylko jeżeli WHO odpalimy ręcznie. Nie uaktywnai się jednak podczas automatycznego skanowania kanału przez clienta (zaraz po wejściu na kanał). Aby wychwycić ten moment (i swoje niecne sprawki załatwić także przy tej okazji) należy skorzystać z ON raw_irc z '^' (silent). Jest to szczególny przypadek i należy wyjątkowo uważać z używaniem tej kombinacji, aby nie popsuć clienta.

Status nicka. Są to znaki pozwalające określić prawa i status danej osoby:

Hopcount to liczba określająca odległość danego IRC servera od naszego. '0' (zero) oznacza, że oboje jesteśmy na tym samym IRC serverze, a '1', że nasze IRC servery są bezpośrednio ze sobą zlinkowane. Itd..


on ^who * {
   echo *** $0: $1!$3@$4 from $5 \($6\) is $2
}

I tak przykładowo '/who #blah' będzie to:

*** #blah: Pikachu!pika@pokemon.com from lublin.irc.pl (0) is H*@
*** #blah: Raichu!raichu@blah.net from poznan.irc.pl (2) is G+
*** #blah: Sanshrew!sand@int.com.net from *.jp (7) is G@


Zobacz także: numerki, ON raw_irc, whoLista Named ONs Home Następny Paragraf