EPIC4 Manual


unloda

Uaktywnia się gdy uruchamiamy polecenie unload aby wyładować z pamięci jaki¶ pakiet skryptów.

$0-nazwa wyładowywanego pakietu

O restrykcjach w nazwach pakietów i zasadach używania poczytaj w package.


Załóżmy, że jaki¶ pakiet nazywa się 'Pokemons'

on ^unload "Pokemons *" echo *** Wyładowano Pokemony. Od teraz radĽ sobie sam.

Po uruchomieniu '/unload Pokemons' zobaczymy:

*** Wyladowano Pokemony. Od teraz radĽ sobie sam.


Zobacz także: package, unloadLista Named ONs Home Następny Paragraf