EPIC4 Manual


topic

Uaktywnia się gdy ktoś zmienia topic na jednym z Twoich kanałów.

$0kto zmienia topic
$1na jakim kanale
$2-text


on ^topic * echo *** Topic $1 by $0: $2-

'Pikachu' zmieniając topic na '#blah' wywoła:

*** Topic #blah by Pikachu: To jest nowy, wspanialy topic na miarę naszych możliwości.

Lista Named ONs Home Następny Paragraf