EPIC4 Manual


timer

Uaktywnia się gdy nastanie godzina pasująca do wzorca match. Dotyczy to tylko formatu HH:MM, sekundy nie są uwzględniane. ON timer to taka 'zegarynka' i nie ma nic współnego z poleceniem timer (które odkłada pewne akcje w czasie).

Możliwe są dwa formaty czasu (w zależności od ustawienia $CLOCK_24HOUR):

$0aktualny czas (w zależności od formatu czasu $CLOCK_24HOUR


Załóżmy, że chcemy mieć fromat czasu 24-godzinny:

/set clock_24hour ON


on -timer "00:00" echo *** Wybiła północ, nastał nam $strftime($time() %x)

To nas powiadomi o północy.on -timer "*:00" echo *** Właśnie minęła $0

A to będzie się pokazywać co godzinę, np:

*** Właśnie minęła 19:00on -timer "*:?0" {
   echo *** Ten text pojawi się w 10, 20, 30, 40 i 50 minucie każdej godziny.
}

Nie rozumiesz przykładu? Zobacz $strftime().

Jak widać można stosować wszelkiego rodzaju uogólnienia jak '*' (gwiazdka, czyli cokolwiek) czy '?' (pytajnik, czyli jeden znak).

Zobacz także: $CLOCK_24HOURLista Named ONs Home Następny Paragraf