EPIC4 Manual


silence

Uaktywnia się gdy client otrzyma informacje od IRC servera o działaniu polecenia silence (polecenie to działa tylko na serverach Undernetowych).

$0Jest to znak '+' (plus) oznaczający 'dodano' lub znak '-' (minus) tj 'usunięto'
$1nick lub maska którą dodajemy/usuwamy z listy SILENCE


on ^silence * {
   if ([$0] == [+]) {
      echo *** Added $1 to silence.
   }{
      echo *** Removed $0 from silence.
   }
}

Załóżmy, że dodajemy maskę '*!pika@blah.net' do listy silence, to otrzymamy potwierdzenie:

*** Added *!pika@blah.net' to silence.


Zobacz także: silenceLista Named ONs Home Następny Paragraf